Föräldrarna

Fördelar

Att vara förälder på Snipan kräver engagemang, i form av styrelsearbete och enstaka jourtillfällen, men främst stora möjligheter.


Vi blir engagerade och delaktiga i den miljö som våra barn tillbringar stora delar av sin vakna tid i. En viktig fördel för barnen är det nära samarbetet som sker mellan personal och vårdandshavare.


För ditt barn betyder kooperativformen en trygg tillvaro där föräldrar, barn och personal samverkar. Förskolan är ett komplement till hemmet och här på Snipan vill föräldrar och pedagoger skapa en god och stimulerande miljö för barnen. Som vårdnadshavare får man även en social gemenskap då man lär känna de andra föräldrarna, det skapas en fin gemenskap och en sammanhållning som är viktigt för barnens trygga uppväxt. 

 

”Kooperativ kommer från latinets ”cooperor” som betyder arbeta tillsammans.”


  • Fixardagar 2 gånger per år
  • Fredagsfrukost enligt rullande schema mellan kl 8.00-9.00
  • Ansvarsposter som varierar i ansvar och tid
  • Sitta i styrelsen någon gång under barnets tid på Snipan.
  • Jour i barngruppen. Om en pedagog eller vår kock är frånvarande kan en vårdnadshavare behöva hoppa in i dens ställe. Ett schema finns för de dagar.
  • Gemensamma träffar tillsammans barn och vårdnadshavare, ex halloweenfest, familjeutflykt.
  • Föreningsstämma 1 gång per år


”Engagemang är nyckeln till en välfungerande och trevlig förskola där alla kan vara med och påverka”