Arbetsinsats

Arbetsinsats

Föräldraansvaret innefattar ett antal jourdagar per familj och termin, då man får jobba på Snipan, om någon i personalen av någon anledning inte kan komma. Man kan även få rycka in och diska, om kokerskan är sjuk. I dessa fall beställs maten från ett cateringföretag. Jouren kan innefatta alltifrån en heldags jobb på förskolan till att hoppa in någon timme eller två under dagen. Behovet bedöms av personalen.


Vi har en riktig storstädning en gång per termin, då alla familjer träffas och städar förskolan samt lagar det som är sönder och fixar annat som behöver fixas, exempelvis hyllor som behöver sättas upp eller målning som behöver göras. Övrig städning görs av en städfirma.


Vi har även ett antal ansvarsområden på Snipan, där varje familj ingår i en grupp. Dessa grupper är Rekryteringsgruppen, Datagruppen, Fixargruppen och Aktivitetsgruppen.