Lokalen

Lokalerna

Lokalerna är belägen på Norra Breviksvägen 11 i Näset.

 

I förskolan finns det ett större rum med utrymme för bokläsning, spel, pyssel och matplats. I anknytning till detta rum ligger köket, där all vår mat lagas.

Det finns även fyra mindre rum som används till samling och rytmik, målarrum, bygglek och familjelekar. Ett skötrum och två toaletter. Våra miljöer är ständigt under utveckling och vi följer barnens intresseområden då nya ”rum” skapas. Vårt mål är att det skall finnas många olika miljöer som lockar till lust och inspirerar dem i deras lekar.


På vår härliga gård finner mängder av olika miljöer där barnen får chans att interagera i samspel med varandra och oss pedagoger. Även vår utomhus miljö är under ständig process och vårt synsätt att plocka med verksamheten ut speglas i de olika miljöer som skapas även utomhus. Barnen ges mängder av möjligheter till att leka och lära både inomhus och  utomhus.

 

I vår närmiljö har vi tillgång till havet, härliga skogar samt kossorna på Välen. Dessa platser besöker vi kontinuerligt tillsammans med barnen. Vi använder oss ofta av vår närmiljö då vi utforskar och lär tillsammans med barnen.