Hem

Välkommen till Snipan - ett trevligt föräldrakooperativ på Näset

Snipan är ett föräldrakooperativ som har bedrivit förkoleverksamhet i över 20 år.


”VI VILL UTVECKLA TRYGGA OCH SJÄLVSTÄNDIGA INDIVIDER SOM DRIVS AV LUST OCH NYFIKENHET ATT LÄRA”


”VI VILL UTVECKLA BARNENS SOCIALA KOMPETENS, SJÄLVKÄNSLA OCH GRUPPTILLHÖRIGHET I SAMSPEL MED ANDRA BARN OCH VUXNA. VI LÄR AV OCH MED VARANDRA I ETT SAMMANHANG”


”VI VILL UTVECKLA INDIVIDER DÄR FOKUS PÅ FÖRSTÅELSE, RESPEKT OCH VILJAN ATT HJÄLPA ANDRA LIGGER TILL GRUND”


”VI VILL GE BARNEN VERKTYG ATT KOMMUNICERA PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT. DERAS TANKAR OCH ÅSIKTER ÄR VIKTIGA”


”GLÄDJE SKAPAR VI TILLSAMMANS, VI LEKER, VI LÄR OCH VI GLÄDJS TILLSAMMANS. VERKSAMHETEN SKALL VARA ROLIG, TRYGG OCH LÄRORIK FÖR ALLA SOM DELTAR”


Här kan du läsa om vår fantastiska verksamhet, våra lokaler, vad det innebär att vara förälder till ett barn på Snipan med mera. Du kan också skicka in en intresseanmälan.