Förskolekooperativet Snipan på Näset
Arbetsinsats

arbetsinsats

engagemang och delaktighet


Att vara förälder på Snipan kräver engagemang, i form av styrelsearbete och enstaka jour-tillfällen, men främst stora möjligheter. Vi blir engagerade och delaktiga i den miljö som våra barn tillbringar stora delar av sin vakna tid i. En viktig fördel för barnen är det nära samarbetet som sker mellan personal och vårdnadshavare.


För ditt barn betyder kooperativformen en trygg tillvaro där föräldrar, barn och personal samverkar. Förskolan är ett komplement till hemmet och här på Snipan vill föräldrar och pedagoger skapa en god och stimulerande miljö för barnen. Som vårdnadshavare får man även en social gemenskap då man lär känna de andra föräldrarna, det skapas en fin gemenskap och en sammanhållning som är viktigt för barnens trygga uppväxt. ”Kooperativ kommer från latinets ”cooperor” som betyder arbeta tillsammans.”

Arbetsinsats för föräldrar till barn på Snipan:


 • Fixardagar 2 gånger per år
 • Fredagsfrukost 2-3 ggr/termin mellan kl 8.00-9.00
 • Ansvar inom olika arbetsgrupper: 
   • Fixargrupp
   • Aktivitetsgrupp
   • IT-grupp 
 • Sitta i styrelsen någon gång under barnets tid på Snipan
 • Gemensamma träffar tillsammans barn och vårdnadshavare, ex halloweenfest, familjeutflykt.
 • Föreningsstämma 1 gång per år


”Engagemang är nyckeln till en välfungerande och trevlig förskola där alla kan vara med och påverka”