Förskolekooperativet Snipan på Näset
En dag på Snipan

en dag på förskolan snipan

Såhär kan en dag se ut på snipan


8:00 Frukost

På fredagar har personalen planering mellan kl 8.00-9.00 och då är det föräldrar som har frukostjour. Detta är ett väldigt uppskattat, trevligt inslag både bland barnen och föräldrarna. Detta sker enligt ett frukostjourschema.


Olika dagar planeras på olika sätt.
Förmiddagarna fylls ofta av pedagogiskt planerade aktiviteter utifrån barnens intressen och behov. Exempelvis, Samling, projektarbete, utflykter, skapande verksamhet, rörelse/dans och mycket mer. Vi vill ha en inspirerande verksamhet där varje barn känner glädje under dagens olika moment både pedagogiskt planerade stunder, spontana pedagogiska stunder samt i den fria leken. Vi är alltid ute en stund på förmiddagen oavsett väder.


Ca 11.00 Lunch


Vila med bokläsning/lyssnarvila för de barn som inte sover. Därefter lugna aktiviteter. Våra minsta sover på var sin madrass med eget täcke och kudde.


Ca 13.45 Mellanmål


Ute- eller innelek.


Kl.17.00 Snipan stänger

(På fredagar stänger Snipan kl.16.00)