Förskolekooperativet Snipan på Näset
Styrelsen

styrelsen

Snipan drivs i form av ekonomisk förening och har alltså en styrelse bestående av fyra föräldrar som sammanträder någon kväll per månad. Personalrepresentant finns nästan alltid med och styrelsen brukar få en god inblick i verksamheten. De familjer som tar styrelseansvar blir avlastade helt eller delvis från jourdagar för att kompensera för den tid de lägger ner. Att vara med i styrelsen är både lärorikt och roligt och det är lite av grejen med ett föräldrakooperativ att få vara delaktig i besluten.


Snipans styrelse 


Ordförande: Kristoffer Rexmyr
Ekonomiansvarig: Wilhelm Forser
Personalansvarig: Micaela Ahdrian
Sekreterare: Rebecca Nyberg

(Senast uppdaterad 2024-04-09)