Förskolekooperativet Snipan på Näset
Föräldrakooperativ som förskoleform

föräldrakooperativ som förskoleform

Ett föräldrakooperativ sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi och bygger på ett nära samarbete mellan personal och föräldrar. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som har barn på Snipan. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. Detta kräver engagemang från föräldrarna i olika form och på det sättet får du som förälder större insyn, ansvar och möjlighet att påverka verksamheten.