Förskolekooperativet Snipan på Näset
Lokalen

lokalen

inspirerande utrymmen


Förskolan är belägen på Norra Breviksvägen 11 i Näset.

Inne på förskolan finns det ett större rum med utrymme för bokläsning, spel, pyssel, lek och matplats. I anknytning till detta rum ligger köket, där all vår mat lagas.


Det finns även fyra mindre rum som används till samling och rytmik, målar- och skaparrum, bygglek och rollekar. Våra lärmiljöer är ständigt under utveckling och vi följer barnens intresseområden då nya ”rum” kan skapas. Vårt mål är att det skall finnas många olika miljöer som lockar till lust och som inspirerar barnen i deras lekar.
Det finns ett större skötrum för handtvätt och två toaletter.

utemiiljö


På vår härliga gård finner mängder av olika miljöer där barnen får chans att interagera i samspel med varandra och med oss pedagoger. Även vår utomhusmiljö är under ständig process och vårt synsätt är att kunna plocka med verksamheten ut och spegla i de olika miljöer som skapas även utomhus. Vi har en tillåtande atmosfär och har plockat ut mycket av typiska inneleksaker vilket öppnar upp för ytterligare lekmöjligheter ex. utklädningskläder, dockvagnar, gosedjur m.m. Barnen får alltså mängder av möjligheter till att leka och lära både inomhus och utomhus.


I vår närmiljö har vi tillgång till havet, härliga skogar samt kossorna på Välen. Dessa platser besöker vi kontinuerligt tillsammans med barnen. Vi använder oss ofta av vår närmiljö då vi utforskar och lär tillsammans med barnen