Förskolekooperativet Snipan på Näset
Jobba på Snipan

jobba på förskolan snipan

Att arbeta på föräldrakooperativet Snipan innebär att man som personal kommer nära föräldrarna och barnen eftersom det är en ganska liten verksamhet. Att föräldrarna ibland är med i den dagliga verksamheten på förskolan är positivt och ger en god gemenskap. Detta i sin tur ger en stor trygghet för barnen eftersom de vuxna i deras värld känner varandra relativt väl.


En stor fördel med att arbeta på Snipan är att vi håller barngruppen liten. Ingen i föreningen är intresserad av att ha en alltför stor barngrupp.


Vi strävar efter att ha en jämn åldersfördelning på Snipan. Vi tycker det är viktigt att varje barn blir sedd som den individ den är och utvecklas i deras egen takt. Personalen ansvarar och bedriver den pedagogiska verksamheten i samförstånd med styrelsen.

Vikarier 


Vi söker timvikarier - välkommen med din ansökan.