Förskolekooperativet Snipan på Näset
Verksamheten

VERKSAMHETEN

Föräldrakooperativet Snipan startade 1991 och är en förskola med 18 barn i åldrarna 1-5 år. Fyra anställda driver verksamheten och ansvarar för den dagliga, pedagogiska verksamheten. Utöver detta har vi även en egen kokerska. Den höga personaltätheten gör att alla barn på Snipan blir sedda och hörda. Vår förskola ligger vackert belägen på Näset, Västra Frölunda, med närhet till både skog och hav.

VÅR VÄRDEGRUND


Med utgångspunkt i förskolans läroplan arbetar vi utifrån följande värden:trygghet

Vi vill utveckla trygga och självständiga individer som drivs av lust och nyfikenhet att lära.


gemenskap

Vi vill utveckla barnens sociala kompetens, självkänsla och grupptillhörighet i samspel med andra barn och vuxna. Vi lär av och med varandra i ett sammanhang.

medkänsla

Vi vill utveckla individer där fokus på förståelse, respekt och viljan att hjälpa andra ligger till grund.

kommunikation

Vi vill ge barnen verktyg att kommunicera på många olika sätt. Deras tankar och åsikter är viktiga.

glädje

Glädje skapar vi tillsammans, vi leker, vi lär och vi gläds tillsammans. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar.

delaktighet genom gemensam plattform 


Vi använder Unikum som en levande dokumentationsvägg, då personalen bloggar med text, bild, ljud och film. Genom detta vill vi erbjuda familjerna möjligheten att bli delaktiga i det egna barnets lärande, att få insyn i deras vardag, kunna se sampel och aktiviteter som sedan kan diskuteras hemma.